Úvod

Úvodní členská stránka

Základní informace

Vše o Vaší práci

Jak uklízet

Postup úklidu bytových domů

Slovník pojmů

Vysvětlení úklidového plánu

Katalog úklidových pojmů

Každý z nás může mít na stejnou věc jiný pohled. A abychom si rozuměli, upřesníme Vám základní  pojmy používané v úklidových plánech bytových domů. 

Zametání

Smetení a odstranění hrubých nečistot (například žvýkaček) z podlahové části.

Vytření

Mokré stírání a odstranění jemných nečistot z podlahové části.

Suterén

nejčastěji značeno jako stanice -1
Volně přístupné prostory sousedící se sklepem. Včetně přilehlého schodiště ke vstupní části nebo do vstupní haly.

Patro

Chodba před hlavními dveřmi bytových jednotek.

Mezipatro

Chodba mezi jednotlivými nadzemními podlažími spojenými schodištěm.

Schodiště

Šikmá nosná konstrukce sloužící k propojení jednotlivých podlaží nebo k pěšímu překonání určitého výškového rozdílu.

Interiérová vstupní část

přední nebo zadní
Vstupní plocha počínající venkovními dveřmi nacházející se uvnitř budovy ukončená schodištěm.Pokud k ní vede výtah, bývá nejčastěji označována jako stanice 0.

Exteriérová vstupní část

přední nebo zadní
Vstupní plocha do domu nacházející se vně budovy. Tento prostor bývá nejčastěji pod přístřeškem.

Vstupní hala

přední nebo zadní
Místnost oddělující exteriérovou vstupní část od plochy, ve které se nacházejí hlavní dveře do jednotlivých bytů nebo mezipatro.

Sklepní prostory

Uzamčené společné chodby vedoucí ke sklepním kójím nebo k jiným technickým místnostem. Dle podlahy se zde pouze zametá nebo zametá a vytírá.

Vysávání sklepních prostor průmyslovým vysavačem

V případě potřeby i jiné prostory a místnosti, které musí být včetně počtu uvedeny v cenové nabídce.

Čistící zóna

textilní rohož nebo mřížka
Kovová mřížka nebo čistící textilie zachycující nečistoty při vstupu do budovy. Jejím hlavním úkolem je zachycení nečistot mezi exteriérem a interiérem. Čištění probíhá nejčastěji vyprášením ve venkovním prostředí či vysátím. Pod čistící zónou vždy zametáme a vytřeme.

Vynesení odpadkového boxu na letáky

Vynesení letáků do modré popelnice s papírem.

Mytí výtahu

mytí kabiny výtahu
Zametání a vytírání podlahy výtahu, umytí vnitřního opláštění výtahu, umytí madel, zrcadel a vnitřního voliče uvnitř výtahu.

Vysávání kolejnic dveří výtahu

Vysávání a mokré čištění kolejnic dveří výtahu akumulátorovým vysavačem.

Otření madel zábradlí

Otření dotykové plochy/madla zábradlí mokrým hadrem a v případě kovového zábradlí následné setření suchým hadrem pro doleštění.

Mytí celého zábradlí

Mytí zábradlí včetně nosné konstrukce madla.

Mytí dveří

interiérové a exteriérové
Zahrnuje omytí všech částí dveří - klika, pevný povrch a okna z obou stran.

Zametání před vchodem

předním a zadním
Zametení pevné části začínající od exteriérové vstupní části a končící dle požadavků klienta určených v metrech. Nejčastěji po městský chodník. Tato služba se vykonává při vhodných povětrnostních podmínkách v době pravidelného úklidu. Při nevhodných povětrnostních podmínkách (velmi silný vítr, déšť, souvislá vrstva sněhu, mokro, bláto) k úklidu nedochází.

Interiérové prvky

otření, umytí nebo naleštění
Parapety, hasící přístroje, vnitřní část schránek, vnější voliče výtahu v každém patře, plynové trubky kde obsluha dosáhne. Setření těchto prvků mokrým hadrem. V případě skleněných ploch umytí těchto částí.

Exteriérové prvky

otření, umytí nebo naleštění
Vnější část schránek, zvonky, parapety, otření venkovního zábradlí. Setření těchto částí mokrým hadrem. V případě skleněných ploch umytí těchto částí.

Odstranění pavučin

součást interiérových prvků
Ometení pavučin v interiéru, exteriérové a interiérové vstupní části do výšky 2,5m. Mimo sklepní část a suterén - tato služba je zařazena mezi nadstandard.

Mytí oken

počet je uveden v cenové nabídce
Mytí oken a skleněných výplní do výšky 2,5 m. Omytí vnitřního a venkovního rámu se skleněnou výplní. Okna nad tuto výšku jsou považovány za výškové práce.

Mytí oken nebo svítidel ve výšce

Mytí s výškou spodní hrany nad 2,5m. Mytí oken pomocí teleskopických pomůcek nebo s využitím žebříku, otření vnější části svítidel mokrým hadrem.

Odstranění pavučin ve sklepě

Odstranění pavučin ve sklepě. Nejčastěji se provádí při vysávání sklepních prostor průmyslovým vysavačem v rámci generálního úklidu.

Extrakční čištění textilní čistící zóny

Mokré čištění textilních ploch strojem na čištění koberců.

Odstranění pavučin ve výšce

Odstranění pavučin ve výšce nad 2,5m pomocí teleskopického ometače. Nejčastěji ve vysokých vstupních halách.