Doplnění údajů pro vyhotovení smlouvy

Už jen pár posledních informací a úklid může začít!

Na základě těchto informací Vám vyhotovíme a zašleme smlouvu. Podepsanou smlouvu Vám zašleme elektronicky ve formátu .pdf. Můžete jí podepsanou zaslat zpět v elektronické podobě.

V případě potřeby smlouvu vytiskneme a doručíme v papírové podobě nebo jí můžete podepsat u nás v kanceláři. 

Fakturační e-mail

Adresa, na kterou Vám každý měsíc dorazí faktura. Dle potřeby můžete zadat další adresu pro odeslání kopie například účetní.

Kontaktní osoba

Správce, údržbář nebo domovník. Osoba, která bude pravidelně komunikovat s vedoucí úklidu o provozních záležitostech.

Informace k fakturaci

Poslední den v měsíci, ve kterém probíhá úklid, Vám bude náš systém automaticky vystavovat fakturu.

Doporučujeme zavedení trvalého příkazu, jelikož je úhrada neměnná a variabilní symbol bude vždy stejný.

Jakmile od Vás platbu obdržíme, systém Vám automaticky zašle poděkování za úhradu. Vždy tak budete mít jistotu, že jsme platbu obdrželi.

Nepoužívejte číslo faktury jako variabilní symbol! Platba by nebyla správně přiřazena a náš systém by jí evidoval jako neuhrazenou.

Potřebujete se zeptat? Kontaktujte nás na čísle +420 735 178 853